С. Танасић. Синтакса пасива у савременом српском језику. Београд: Београдска књига — Институт за српски језик САНУ, 2014.