A. Mikołajczuk. Gniew we współczesnym języku polskim