P. Durst-Andersen. Bag om sproget. Det kulturmentale univers i sprog og kommunikation København: Hans Reitzels Forlag, 2011.