A.Furdal. Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego